Video

Siêu âm cọc khoan nhồi tại tỉnh Quảng Ninh/ Cross-hole Sonic Logging model All-in One (Italia)

31-05-2021 08:48

Video liên quan